top of page

ילדים של שלום היא תנועת נוער בין-דתית המחוברת במהותה לקהילה. תנועת הנוער מוקדשת לסיום קונפליקטים ומפיצה תקווה בירושלים ובחברות מפולגות ברחבי העולם.

המטרה שלנו היא לבנות קהילות בין-דתיות שמגלמות תרבות של שלום ומעצימות קבוצות היוצרות שינוי.

 

ערכים:

     - קשת רחבה של רקעים חברתיים, דעות פוליטיות ויישום של

       אמונות-תרבויות-דתות

     - שוויון בין המינים, בין דתות ותרבויות, ובין לאומים ובנות/בני אדם

     - רגישות לכאב, למאבקים והסיכון בחיים משותפים

     - רוחניות כמקור לחוזקה, לאומץ וחכמת חיים

     - תקשורת בין הקהילות השונות בארגון

     - כבוד הדדי לחוויות שונות, אמונות, ובחירות של אחרים כולל אלו

       שהם שונים לבחירות שלנו

 

 

bottom of page